Wzory faktur korygujących

Faktury korygujące pełnią bardzo ważną rolę. Jest to dokument, który wystawia się wtedy, gdy sprzedawca zmniejsza lub zwiększa opodatkowanie w stosunku do faktury głównej.

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą należy wystawić wtedy, gdy po wystawieniu faktury głównej stosuje się upusty, dokonuje się zwrotów towarów, dokonuje się zmian w opodatkowaniu towarów i usług, itd. Jest to więc bardzo ważny dokument na którego podstawie jasno można ocenić jaka transakcja została konkretnie zawarta pomiędzy wystawiającym a odbiorcą.

Skąd można pobrać wzory faktur korygujących?

Faktura korygująca wzór dostępny jest na wielu stronach internetowych. Takie wzory można sobie w dowolnej chwili pobrać na własny komputer, a następnie je wydrukować. Dzięki temu można ją później skutecznie wypełnić.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*