Statystyczne analizy

Analizy statystyczne odnoszą się do narzędzi i technik, które nadają sens danym, pomagając wyciągając ilościowe wyniki, rozwiązania i obrazować dowody. Ogólnie mówiąc, obejmuje to kontrolę, czyszczenie i przerabianie informacji w zamyśle uformowania przydatnych i kluczowych wyników, które są podparte badawczym i matematycznym rygorem. Usługę, którą umożliwiają przedsiębiorstwa sprawujące analizy statystyczne, dotyczą ogólnej analizy danych od małych pakietów danych do sporządzania obszernych i złożonych zestawów danych, kształtowania statystycznego (szczególnie w kontekście biznesu), poprzez wykorzystanie i analizę do opisu docelowego, ciągów czasowych, badań symulacyjnych, analizy danych podłużnych, modeli przeżycia i testów randomizacyjnych. Świadczone przez przedsiębiorstwa statystyczne usługi analizy statystycznej odblokują rzeczywisty potencjał Twoich danych i ułatwią Tobie i twojej firmie urzeczywistnić korzyści z tym powiązane!

Analizy statystyczne to również statystyki podsumowujące

Ważny aspekt statystyki opisowej, statystyki podsumowujące są wykorzystywane do zsumowania i przekazania największej ilości danych w najprostszy możliwy sposób. Statystyki podsumowujące przynoszą znaczące wnioski z informacji, dzięki czemu perfekcyjnie nadają się do prezentacji wniosków w prosty i skuteczny sposób, czy to w ramach prezentacji, raportu lub plakatu. Rezultaty można przystosować do osobnych potrzeb i pakietu informacji.

Badawcze analizy statystyczne

Poszukiwacze z imienia i wynalazcy z natury. Eksploracyjne analizy statystyczne, zamiast być określonym zespołem narzędzi albo technik, jest filozofią statystyczną mającą na celu zastosowanie całościowego potencjału danych bez przypisywania ścisłych szablonów albo przyjmowania założeń. Eksploracyjne analizy statystyczne pozwalają, by informacje mówiły same za siebie, a dzięki technikom wizualizacji potrafimy zdefiniować, które modele mogą obowiązywać, jakie relacje mogą w nim egzystować i na które odleglejsze zapytania mogą dostarczać odpowiedzi. Eksploracyjne analizy statystyczne umożliwiają, by w perfekcyjny sposób zbadać i pojąć, to co może być wieloczęściowe i zawikłane.

Formalne analizy statystyczne

Począwszy od testowania hipotez po modelowanie predykcyjne, formalne analizy statystyczne są najczystszą formą statystyk. Stosowane w przypadku odpowiedzi na konkretne pytania badawcze, obserwacje te rozpatrują wiele zmiennych i żądają dokładnego zrozumienia pytania oraz otoczenia, w którym mają one wykorzystanie.

Ważna uwaga

Najważniejszym atrybutem jakiejkolwiek pracy statystycznej jest upewnienie się, że odpowiedź, której się wypatruje, może pozostać rozwiązana za pomocą pytania, które się zadało i zebranych informacji! Nie ma nic gorszego niż zbieranie danych, a później uświadomienie sobie, że nie odpowiadają one na pytanie, które chce się odpowiedzieć.
Analizy statystyczne sprawiają Ci problem? Skontaktuj się z specjalistami

Leave a comment

Your email address will not be published.


*