Jak dobrze wystawić fakturę?

Poprawne wystawienie faktury i to przede wszystkim dbałość o kilka najważniejszych elementów. Najważniejszymi elementami jest utrzymanie odpowiedniej numeracji, gdy faktura łamana jest przez konkretny tydzień miesiąc bądź rok bądź też numerowana tylko i wyłącznie numerem porządkowym dla danego roku, konieczne jest trzymanie się tej numeracji. Program do faktur, JPK i VAT pozwala na ustalenie indywidualnej numeracji dla każdego dokumentu, Lecz w tym przypadku konieczne jest kontrolowanie konkretnej numeracji w każdym miesiącu, wydana faktura nie uległa powieleniu i by nie było konieczności stosowania do niej faktury korekty. W przypadku wystawiania faktur bez VAT Należy koniecznie sprawdzać, czy dla danego kontrahenta nie zostało domyślnie ustawioną wyliczenie konkretnej wartości VAT-u. Ważne jest także, by pamiętać o konkretnych terminach płatności za dane faktury.

http://szybkafaktura.pl/