Kwiecień 2019

Statystyczne analizy

Analizy statystyczne odnoszą się do narzędzi i technik, które nadają sens danym, pomagając wyciągając ilościowe wyniki, rozwiązania i obrazować dowody. Ogólnie mówiąc, obejmuje to kontrolę, czyszczenie i przerabianie informacji w zamyśle uformowania przydatnych i kluczowych wyników, które są podparte badawczym i matematycznym rygorem. Usługę, którą umożliwiają przedsiębiorstwa sprawujące analizy statystyczne,…

Przejdź do wpisu